L.p. Nazwa zajęć edukacyjnych Termin, uczniowie biorący udział Realizowane ścieżki Treści ścieżek
1. Wystawa impresjonistów
"Od Maneta do Gaugina"
w Poznaniu.
27.04.2001r.
( kl. I-III)
Edukacja
czytelnicza i medialna
1. Dzieje przekazów medialnych
2. Proces porozumiewania się.
3. Komunikacja medialna.
Edukacja europejska 1. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej.
2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej podstawie cywilizacyjnej.
2. Zielona Szkoła
w Bukowinie Tatrzańskiej
18-22.09.
2001r.
(kl. I-III)
Edukacja ekologiczna 1. Różnorodność biologiczna - znaczenie jej ochrony.
2. Zagrożenie dla środowiska.
Edukacja prozdrowotna 1. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie.
2. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu-dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Komunikaty informacyjne. Przewodniki.
3. Wyjście do kina na film
pt. "Quo vadis"
18.10.2001r.
( kl. I-III)
Edukacja filozoficzna 1. Jaki jest sens życia ludzkiego? Kim jestem? Dokąd zmierzam?
2. Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra.
Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 1. Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związku z kulturą Gracji i Rzymu.
2. Elementy historii i geografii świata starożytnego.
3. Rola Biblii w kulturze polskiej.
4. "Spotkanie z ciekawym człowiekiem" - weteranem II wojny światowej - żołnierzem gen. Maczka 12.11.2001r.
( kl. I-III)
Edukacja europejska 1. Polska w Europie. Związek między Polską, a innymi państwami europejskimi w przeszłości.
5. Wyjazd na spektakl
pt. "Atlantis" do Teatru Muzycznego w Gdyni
17.11.2001r.
( kl. I-III)
Edukacja czytelnicza i medialna 1.Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.
2. Formy komunikatów medialnych.
6. Szkolna Galeria "W Aneksie". Wystawa fotografii podwodnej z ekspozycją prac plastycznych uczniów oraz filmów i muzyki: "Pejzaże Morza Czerwonego" 23.11-15.12.
2001r.
( kl. I-III)
Edukacja ekologiczna 1. Różnorodność biologiczna - znaczenie jej ochrony.
2. Zagrożenie dla środowiska.
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Formy komunikatów medialnych: pisemnych, obrazowych, dźwiękowych i filmowych.
2. Wydarzenia z życia codziennego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości medialnej.
3. Komunikacja medialna.
4. Funkcje i charakterystyka mediów: obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych.
Edukacja filozoficzna 1. Jaki jest sens życia ludzkiego? Kim jestem? Dokąd zmierzam?
2. Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra.
7. Godzina kolęd 21.12.2001r. ( kl. I-III) Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 1. Znaczenie obrzędów i świąt i uroczystości.
8. Wycieczka językowa doLondynu 11-17.03.
2002r.
(kl. I-III)
Edukacja europejska 1. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej.
2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej podstawie cywilizacyjnej.
3. Cele i założenia Wspólnot Europejskich.
4. Nauka języka obcego.
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Media jako środek poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne, przewodniki.
2. Obszary chronione.
Edukacja prozdrowotna 1. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie.
2. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu - dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.
9. Przedstawienie Szkolnego i Gimnazjalnego Koła Teatralnego 18.06.2002r. (kl. I-III) Edukacja czytelnicza i medialna 1. Formy komunikatów medialnych.
2. Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych.
3. Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.
4. Media jako środki poznania historii i współczesności.
10. Wyjście do kina na film
pt. "Pianista"
17.09.2002 r. (kl. I-III) Edukacja czytelnicza i medialna 1. Media jako środki poznania historii i współczesności.
2. Formy komunikatów medialnych: filmowych i dźwiękowych.
Edukacja filozoficzna 1. Jaki jest sens życia ludzkiego? Kim jestem? Dokąd zmierzam?
2. Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra.
Edukacja europejska 1. Polska w Europie.
2. Związek między Polską, a innymi państwami europejskimi w przeszłości.
11. Zielona Szkoła w Beskidzie Śląskim 22-28.09.
2002 r.
(kl. I-III)
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Komunikaty informacyjne. Przewodniki.
Edukacja ekologiczna 1. Różnorodność biologiczna - znaczenie jej ochrony.
2. Zagrożenie dla środowiska.
Edukacja prozdrowotna 1. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie.
2. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu - dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.
12. Podchody szkolne.
Piknik szkolny ( z rodzicami) z okazji Dnia Edukacji Narodowej
11.10.2002r.
(kl. I - III)
Edukacja regionalna 1. Charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu.
2.Elementy historii regionu.
3. Zabytki.
Edukacja prozdrowotna 1. Pozytywne i negatywne emocje; radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy.
13. Wyjście do kina na film pt. "Zemsta" w reż. A. Wajdy 31.10.2002 r. (kl. I-III) Edukacja czytelnicza i medialna 1. Komunikacja.
2.Rodzaje i gatunki przekazów medialnych.
3. Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych.
4. Teatr jako źródło przekazów medialnych.
14. Wyjazd na wystawę obrazów Jacka Malczewskiego
(BWA w Bydgoszczy)
13.12.2002r. (kl. I - III) Edukacja filozoficzna 1. Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra.
2. "Poznaj samego siebie".
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Funkcje komunikatów medialnych.
2. Wydawnictwa informacyjne.
3. Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.
Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 1. Znaczenie mitologii, misteriów, obrzędów.
2. Obecność wartość świata starożytnego w średniowieczu i nowożytnej Europie.
3. Rola filozofii greckiej w kulturze polskiej.
15. Wycieczka do Pragi 26.05 - 30.05
2003 r.
(kl. I-III)
Edukacja europejska 1. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej.
2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej podstawie cywilizacyjnej.
3. Cele i założenia Wspólnot Europejskich.
4. Nauka języka obcego.
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Media jako środek poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne, przewodniki.
2. Obszary chronione.
Edukacja prozdrowotna 1. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie.
2. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu - dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.
16. Zielona Szkoła w Górach Świętokrzyskich 30.09 - 03.10
2003 r.
(kl. I-III)
Edukacja czytelnicza i medialna 1. Komunikaty informacyjne.
2. Przewodniki. Mapy
Edukacja ekologiczna 1. Różnorodność biologiczna - znaczenie jej ochrony.
2. Zagrożenie dla środowiska.
3. Obszary chronione.
Edukacja prozdrowotna 1. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie.
2. Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu - dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.
Edukacja regionalna 1. Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu.
2. Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.
3. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.